Ajankohtaista | Yhdistys | Politiikka | Hallitus | Jäseneksi | Yhteystiedot | Kuvia | Linkit
Katso myös

> Keskustan Opiskelijaliitto

> Suomen Keskusta

 
  KOL:n sääntöjä selkeämmiksi

Keskustan Opiskelijaliiton sääntöjen 10§ koskaa liiton kokoukseen lähetettäviä edustajia. Henkilövaaleja ajatellen sääntöihin on - kuten kuuluu - kirjattu osastotehtailua estävä kohta. Vaikka sääntöjen ajatus on selvä, jättää niiden muotoilu varaa arvailulle.

Lainaus Keskustan Opiskelijaliiton säännöistä:"10§ Liiton kokoukseen on kullakin osastolla oikeus lähettää kolme edustajaa kuitenkin siten, että jos samassa kunnassa, saman korkeakoulun/yliopiston yhteydessä on useampia liiton osastoja, saa vain jäsenmäärältään suurin osasto lähettää automaattisesti kolme edustajaa."

Useimmiten tilanne on selvä, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa korkeakoulut toimivat usein monen kaupungin alueella, voi sääntö aiheuttaa ongelmia. Esimerkki epäselvästä tilanteesta voi tulla vastaan jo vuonna 2010, kun Aalto-yliopisto aloittaa toimintansa. OKen toiminta on nykysäännöillä avointa kaikille Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijoille. Tässä tilanteessa Helsingissä toimisi sekä HeKo että OKe, vaikkakin eri korkeakoulujen alueella. Saman tyyppisessä tilanteessa ovat KuKo ja JoKe Itä-Suomen yliopiston aloittaessa.

Aikaisemmin kohtaa ollaan tulkittu Kajaanin ja Oulun kohdalla siten, että molemmat osastot ovat saaneet täyden edustuksen sillä ne toimivat eri kaupunkien alueella. Varsinkin Helsingissä tilanne olisi kuitenkin epäselvempi.

Otaniemen Keskustaopiskelijat ehdottavat, että liittohallitus valmistelee ja tuo ensi vuoden liittokokoukselle ehdotuksen sääntöjen uudesta muotoilusta.